Hạng Sáu Đức

Hạng Sáu Đức
Lịch thi đấu Hạng Sáu Đức 2023-2024, - Kết quả bóng đá German Bayern State Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

210

254

280

232

279

391

Tỷ lệ ghi bàn

11.9%

14.3%

15.8%

13.1%

15.8%

22.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

42

14.3%

-

2

1:1

39

13.3%

-

3

2:0

35

11.9%

-

4

0:2

32

10.9%

-

5

0:0

27

9.2%

-

6

1:0

27

9.2%

-

7

2:2

27

9.2%

-

8

3:1

24

8.2%

-

9

3:0

20

6.8%

-

10

1:3

20

6.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

142

27.9%

-

2

Thua-Thua

94

18.5%

-

3

Hòa-Thắng

80

15.7%

-

4

Hòa-Hòa

69

13.6%

-

5

Hòa-Thua

61

12.0%

-

6

Thua-Hòa

18

3.5%

-

7

Thắng-Hòa

17

3.3%

-

8

Thua-Thắng

14

2.8%

-

9

Thắng-Thua

14

2.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

106

20.8%

-

2

3 bàn thắng

100

19.6%

-

3

4 bàn thắng

90

17.7%

-

4

5 bàn thắng

66

13.0%

-

5

1 bàn thắng

44

8.6%

-

6

6 bàn thắng

36

7.1%

-

7

0 bàn thắng

27

5.3%

-

8

7+

40

7.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

235

46.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

274

53.8%

-