Hạng Sáu Anh Miền Nam

Hạng Sáu Anh Miền Nam
Lịch thi đấu Hạng Sáu Anh Miền Nam 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Southern Premier League Division
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

152

179

231

198

214

347

Tỷ lệ ghi bàn

10.0%

11.7%

15.1%

13.0%

14.0%

22.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

44

14.6%

-

2

2:1

43

14.2%

-

3

1:2

43

14.2%

-

4

2:2

33

10.9%

-

5

1:0

30

9.9%

-

6

2:0

30

9.9%

-

7

1:3

22

7.3%

-

8

0:0

19

6.3%

-

9

0:1

19

6.3%

-

10

3:0

19

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

117

25.2%

-

2

Thua-Thua

91

19.6%

-

3

Hòa-Thắng

62

13.3%

-

4

Hòa-Hòa

55

11.8%

-

5

Hòa-Thua

44

9.5%

-

6

Thua-Hòa

34

7.3%

-

7

Thua-Thắng

23

4.9%

-

8

Thắng-Hòa

20

4.3%

-

9

Thắng-Thua

19

4.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

118

25.4%

-

2

2 bàn thắng

92

19.8%

-

3

4 bàn thắng

89

19.1%

-

4

1 bàn thắng

49

10.5%

-

5

5 bàn thắng

47

10.1%

-

6

6 bàn thắng

26

5.6%

-

7

0 bàn thắng

19

4.1%

-

8

7+

25

5.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

230

49.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

235

50.5%

-