Hạng Sáu Anh Miền Bắc

Hạng Sáu Anh Miền Bắc
Lịch thi đấu Hạng Sáu Anh Miền Bắc 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Northern Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

171

198

263

225

220

299

Tỷ lệ ghi bàn

11.6%

13.5%

17.9%

15.3%

15.0%

20.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

41

14.6%

-

2

2:0

36

12.9%

-

3

1:2

35

12.5%

-

4

1:1

34

12.1%

-

5

1:0

32

11.4%

-

6

0:1

21

7.5%

-

7

3:0

21

7.5%

-

8

2:2

21

7.5%

-

9

1:3

20

7.1%

-

10

0:2

19

6.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

137

30.7%

-

2

Thua-Thua

85

19.1%

-

3

Hòa-Thắng

68

15.2%

-

4

Hòa-Thua

53

11.9%

-

5

Hòa-Hòa

42

9.4%

-

6

Thua-Hòa

22

4.9%

-

7

Thua-Thắng

14

3.1%

-

8

Thắng-Hòa

13

2.9%

-

9

Thắng-Thua

12

2.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

106

23.8%

-

2

2 bàn thắng

89

20.0%

-

3

4 bàn thắng

76

17.0%

-

4

5 bàn thắng

56

12.6%

-

5

1 bàn thắng

53

11.9%

-

6

6 bàn thắng

27

6.1%

-

7

7 bàn thắng

18

4.0%

-

8

7+

21

4.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

234

52.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

212

47.5%

-