Hạng Nhất Scotland

Hạng Nhất Scotland
Lịch thi đấu Hạng Nhất Scotland 2023-2024, - Kết quả bóng đá Scotch Championship
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

67

67

97

90

93

103

Tỷ lệ ghi bàn

12.9%

12.9%

18.6%

17.3%

17.9%

19.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

22

16.2%

-

2

1:1

20

14.7%

-

3

0:0

18

13.2%

-

4

2:1

17

12.5%

-

5

0:1

15

11.0%

-

6

1:0

12

8.8%

-

7

2:0

9

6.6%

-

8

3:1

8

5.9%

-

9

2:2

8

5.9%

-

10

2:3

7

5.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

44

23.7%

-

2

Thua-Thua

42

22.6%

-

3

Hòa-Hòa

25

13.4%

-

4

Hòa-Thua

24

12.9%

-

5

Hòa-Thắng

22

11.8%

-

6

Thắng-Hòa

16

8.6%

-

7

Thua-Hòa

8

4.3%

-

8

Thua-Thắng

3

1.6%

-

9

Thắng-Thua

2

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

49

26.3%

-

2

2 bàn thắng

34

18.3%

-

3

1 bàn thắng

27

14.5%

-

4

4 bàn thắng

26

14.0%

-

5

5 bàn thắng

23

12.4%

-

6

0 bàn thắng

18

9.7%

-

7

6 bàn thắng

4

2.2%

-

8

7+

5

2.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

103

55.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

83

44.6%

-