Hạng Nhất Na Uy

Hạng Nhất Na Uy
Hạng Nhất Na Uy
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

6

9

14

4

8

9

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

18.0%

28.0%

8.0%

16.0%

18.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

4

26.7%

-

2

3:1

3

20.0%

-

3

1:0

1

6.7%

-

4

2:1

1

6.7%

-

5

3:0

1

6.7%

-

6

1:2

1

6.7%

-

7

2:2

1

6.7%

-

8

1:3

1

6.7%

-

9

5:0

1

6.7%

-

10

3:4

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

6

40.0%

-

2

Hòa-Hòa

3

20.0%

-

3

Thua-Thua

3

20.0%

-

4

Thua-Hòa

1

6.7%

-

5

Thua-Thắng

1

6.7%

-

6

Thắng-Hòa

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

5

33.3%

-

2

2 bàn thắng

4

26.7%

-

3

3 bàn thắng

3

20.0%

-

4

1 bàn thắng

1

6.7%

-

5

5 bàn thắng

1

6.7%

-

6

7 bàn thắng

1

6.7%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

40.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

9

60.0%

-