Hạng Nhất Midlands Miền Nam Anh

Hạng Nhất Midlands Miền Nam Anh
Lịch thi đấu Hạng Nhất Midlands Miền Nam Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Southern League Central Division
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

117

170

195

177

199

292

Tỷ lệ ghi bàn

8.8%

12.8%

14.7%

13.3%

15.0%

22.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

44

13.9%

-

2

1:1

43

13.6%

-

3

1:0

39

12.3%

-

4

0:1

34

10.8%

-

5

1:2

34

10.8%

-

6

2:0

33

10.4%

-

7

0:0

23

7.3%

-

8

2:2

23

7.3%

-

9

0:2

22

7.0%

-

10

3:0

21

6.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

128

28.6%

-

2

Thua-Thua

72

16.1%

-

3

Hòa-Thua

65

14.5%

-

4

Hòa-Thắng

64

14.3%

-

5

Hòa-Hòa

55

12.3%

-

6

Thua-Hòa

21

4.7%

-

7

Thắng-Hòa

19

4.2%

-

8

Thua-Thắng

14

3.1%

-

9

Thắng-Thua

10

2.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

112

25.0%

-

2

2 bàn thắng

98

21.9%

-

3

1 bàn thắng

73

16.3%

-

4

4 bàn thắng

57

12.7%

-

5

5 bàn thắng

45

10.0%

-

6

0 bàn thắng

23

5.1%

-

7

6 bàn thắng

19

4.2%

-

8

7+

21

4.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

246

54.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

202

45.1%

-