Hạng Nhất Ghana

Hạng Nhất Ghana
Lịch thi đấu Hạng Nhất Ghana 2023-2024, - Kết quả bóng đá Ghana Division 1
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

23

23

22

22

24

46

Tỷ lệ ghi bàn

3.1%

3.1%

3.0%

3.0%

3.2%

6.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

76

24.8%

-

2

0:0

46

15.0%

-

3

2:1

43

14.1%

-

4

2:0

40

13.1%

-

5

1:1

29

9.5%

-

6

0:1

24

7.8%

-

7

1:2

15

4.9%

-

8

3:1

13

4.2%

-

9

3:0

11

3.6%

-

10

0:2

9

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

149

42.1%

-

2

Hòa-Hòa

73

20.6%

-

3

Hòa-Thua

51

14.4%

-

4

Thắng-Thắng

48

13.6%

-

5

Thua-Thua

17

4.8%

-

6

Thua-Hòa

7

2.0%

-

7

Thắng-Hòa

4

1.1%

-

8

Thua-Thắng

3

0.8%

-

9

Thắng-Thua

2

0.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

100

28.2%

-

2

2 bàn thắng

78

22.0%

-

3

3 bàn thắng

72

20.3%

-

4

0 bàn thắng

46

13.0%

-

5

4 bàn thắng

31

8.8%

-

6

5 bàn thắng

19

5.4%

-

7

6 bàn thắng

5

1.4%

-

8

7+

3

0.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

193

54.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

161

45.5%

-