Hạng Nhất Anh

Hạng Nhất Anh
Hạng Nhất Anh
2023-2024

Số đội: 24

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €1,763,940,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Leicester,€469,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

180

193

255

216

202

324

Tỷ lệ ghi bàn

13.1%

14.1%

18.6%

15.8%

14.7%

23.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

58

14.7%

-

2

1:0

50

12.7%

-

3

2:1

48

12.2%

-

4

0:1

46

11.7%

-

5

1:2

46

11.7%

-

6

2:0

36

9.1%

-

7

0:0

32

8.1%

-

8

2:2

27

6.9%

-

9

3:1

26

6.6%

-

10

0:2

25

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

125

24.4%

-

2

Thua-Thua

91

17.7%

-

3

Hòa-Thắng

88

17.2%

-

4

Hòa-Hòa

79

15.4%

-

5

Hòa-Thua

60

11.7%

-

6

Thắng-Hòa

22

4.3%

-

7

Thua-Hòa

21

4.1%

-

8

Thua-Thắng

15

2.9%

-

9

Thắng-Thua

12

2.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

121

23.6%

-

2

2 bàn thắng

119

23.2%

-

3

1 bàn thắng

96

18.7%

-

4

4 bàn thắng

82

16.0%

-

5

5 bàn thắng

42

8.2%

-

6

0 bàn thắng

32

6.2%

-

7

6 bàn thắng

14

2.7%

-

8

7+

7

1.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

263

51.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

250

48.7%

-