Hạng Năm Miền Nam Anh

Hạng Năm Miền Nam Anh
Lịch thi đấu Hạng Năm Miền Nam Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Conference Southern Division
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

178

243

288

224

275

382

Tỷ lệ ghi bàn

11.2%

15.3%

18.1%

14.1%

17.3%

24.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

67

16.4%

-

2

2:1

51

12.5%

-

3

1:2

50

12.3%

-

4

1:0

47

11.5%

-

5

0:1

46

11.3%

-

6

2:0

39

9.6%

-

7

0:0

34

8.3%

-

8

2:2

29

7.1%

-

9

0:2

23

5.6%

-

10

3:1

22

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

150

26.8%

-

2

Thua-Thua

97

17.4%

-

3

Hòa-Hòa

76

13.6%

-

4

Hòa-Thắng

70

12.5%

-

5

Hòa-Thua

70

12.5%

-

6

Thắng-Hòa

33

5.9%

-

7

Thua-Hòa

32

5.7%

-

8

Thua-Thắng

17

3.0%

-

9

Thắng-Thua

14

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

132

23.6%

-

2

2 bàn thắng

129

23.1%

-

3

1 bàn thắng

93

16.6%

-

4

4 bàn thắng

74

13.2%

-

5

5 bàn thắng

53

9.5%

-

6

0 bàn thắng

34

6.1%

-

7

6 bàn thắng

29

5.2%

-

8

7+

15

2.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

290

51.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

269

48.1%

-