Hạng Năm Miền Bắc Anh

Hạng Năm Miền Bắc Anh
Lịch thi đấu Hạng Năm Miền Bắc Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Conference Northern Division
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

197

209

271

233

233

338

Tỷ lệ ghi bàn

13.3%

14.1%

18.3%

15.7%

15.7%

22.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

54

13.1%

-

2

1:1

52

12.6%

-

3

0:1

50

12.1%

-

4

2:0

49

11.9%

-

5

0:0

43

10.4%

-

6

1:2

39

9.4%

-

7

2:1

37

9.0%

-

8

3:1

32

7.7%

-

9

3:0

29

7.0%

-

10

0:2

28

6.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

160

28.6%

-

2

Thua-Thua

114

20.4%

-

3

Hòa-Thắng

76

13.6%

-

4

Hòa-Hòa

73

13.1%

-

5

Hòa-Thua

62

11.1%

-

6

Thua-Hòa

28

5.0%

-

7

Thắng-Hòa

23

4.1%

-

8

Thắng-Thua

13

2.3%

-

9

Thua-Thắng

10

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

129

23.1%

-

2

3 bàn thắng

123

22.0%

-

3

1 bàn thắng

104

18.6%

-

4

4 bàn thắng

88

15.7%

-

5

5 bàn thắng

47

8.4%

-

6

0 bàn thắng

43

7.7%

-

7

6 bàn thắng

15

2.7%

-

8

7+

10

1.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

282

50.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

277

49.6%

-