Hạng Hai Thái Lan

Hạng Hai Thái Lan
Lịch thi đấu Hạng Hai Thái Lan 2023-2024, - Kết quả bóng đá Thai League 3
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

195

176

240

237

248

350

Tỷ lệ ghi bàn

8.4%

7.6%

10.4%

10.3%

10.7%

15.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

99

17.1%

-

2

0:1

72

12.4%

-

3

0:0

69

11.9%

-

4

1:0

66

11.4%

-

5

2:1

65

11.2%

-

6

2:0

60

10.4%

-

7

1:2

45

7.8%

-

8

0:2

37

6.4%

-

9

3:0

35

6.0%

-

10

2:2

31

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

197

24.2%

-

2

Thua-Thua

146

17.9%

-

3

Hòa-Hòa

138

16.9%

-

4

Hòa-Thắng

138

16.9%

-

5

Hòa-Thua

113

13.9%

-

6

Thắng-Hòa

34

4.2%

-

7

Thua-Hòa

34

4.2%

-

8

Thắng-Thua

8

1.0%

-

9

Thua-Thắng

7

0.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

196

24.0%

-

2

3 bàn thắng

165

20.2%

-

3

1 bàn thắng

138

16.9%

-

4

4 bàn thắng

106

13.0%

-

5

0 bàn thắng

69

8.5%

-

6

5 bàn thắng

64

7.9%

-

7

6 bàn thắng

36

4.4%

-

8

7+

41

5.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

393

48.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

422

51.8%

-