Hạng Hai Tây Ban Nha

Hạng Hai Tây Ban Nha
Hạng Hai Tây Ban Nha
2023-2024

Số đội: 22

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €528,000,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Levante,€107,900,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

107

104

166

140

157

192

Tỷ lệ ghi bàn

12.4%

12.0%

19.2%

16.2%

18.1%

22.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

56

17.5%

-

2

1:0

49

15.3%

-

3

2:0

47

14.7%

-

4

0:0

42

13.1%

-

5

0:1

33

10.3%

-

6

2:1

33

10.3%

-

7

0:2

17

5.3%

-

8

3:0

16

5.0%

-

9

2:2

14

4.4%

-

10

1:2

13

4.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

112

29.1%

-

2

Hòa-Hòa

76

19.7%

-

3

Hòa-Thắng

58

15.1%

-

4

Thua-Thua

44

11.4%

-

5

Hòa-Thua

36

9.4%

-

6

Thua-Hòa

25

6.5%

-

7

Thắng-Hòa

14

3.6%

-

8

Thua-Thắng

13

3.4%

-

9

Thắng-Thua

7

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

120

31.2%

-

2

1 bàn thắng

82

21.3%

-

3

3 bàn thắng

68

17.7%

-

4

0 bàn thắng

42

10.9%

-

5

4 bàn thắng

40

10.4%

-

6

5 bàn thắng

22

5.7%

-

7

6 bàn thắng

9

2.3%

-

8

7+

2

0.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

174

45.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

211

54.8%

-