Hạng Hai Serbia

Hạng Hai Serbia
Hạng Hai Serbia
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

70

71

65

89

88

104

Tỷ lệ ghi bàn

14.1%

14.3%

13.1%

17.9%

17.7%

21.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

43

21.2%

-

2

0:0

31

15.3%

-

3

1:1

29

14.3%

-

4

0:1

21

10.3%

-

5

2:0

19

9.4%

-

6

2:1

19

9.4%

-

7

1:2

15

7.4%

-

8

0:2

11

5.4%

-

9

2:2

8

3.9%

-

10

3:1

7

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

51

21.6%

-

2

Hòa-Thắng

49

20.8%

-

3

Hòa-Hòa

47

19.9%

-

4

Thua-Thua

34

14.4%

-

5

Hòa-Thua

20

8.5%

-

6

Thắng-Hòa

12

5.1%

-

7

Thua-Hòa

9

3.8%

-

8

Thua-Thắng

8

3.4%

-

9

Thắng-Thua

6

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

64

27.1%

-

2

2 bàn thắng

59

25.0%

-

3

3 bàn thắng

41

17.4%

-

4

0 bàn thắng

31

13.1%

-

5

4 bàn thắng

24

10.2%

-

6

5 bàn thắng

11

4.7%

-

7

6 bàn thắng

3

1.3%

-

8

7+

3

1.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

118

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

118

50.0%

-