Hạng Hai Pháp

Hạng Hai Pháp
Hạng Hai Pháp
2023-2024

Số đội: 20

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €462,020,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: FC Girondins Bordeaux,€94,550,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

94

109

143

128

112

189

Tỷ lệ ghi bàn

12.1%

14.1%

18.5%

16.5%

14.5%

24.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

41

16.1%

-

2

0:1

34

13.3%

-

3

1:0

31

12.2%

-

4

1:1

30

11.8%

-

5

2:0

29

11.4%

-

6

2:1

23

9.0%

-

7

1:2

21

8.2%

-

8

2:2

20

7.8%

-

9

3:1

14

5.5%

-

10

0:2

12

4.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

67

20.9%

-

2

Thắng-Thắng

61

19.1%

-

3

Thua-Thua

61

19.1%

-

4

Hòa-Thắng

54

16.9%

-

5

Hòa-Thua

31

9.7%

-

6

Thắng-Hòa

19

5.9%

-

7

Thua-Hòa

11

3.4%

-

8

Thua-Thắng

8

2.5%

-

9

Thắng-Thua

8

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

71

22.2%

-

2

1 bàn thắng

65

20.3%

-

3

3 bàn thắng

62

19.4%

-

4

4 bàn thắng

44

13.8%

-

5

0 bàn thắng

41

12.8%

-

6

5 bàn thắng

23

7.2%

-

7

6 bàn thắng

9

2.8%

-

8

7+

5

1.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

153

47.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

167

52.2%

-