Hạng Hai Nhật Bản

Hạng Hai Nhật Bản
Hạng Hai Nhật Bản
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

32

28

36

41

34

63

Tỷ lệ ghi bàn

13.7%

12.0%

15.4%

17.5%

14.5%

26.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

13

16.0%

-

2

1:2

12

14.8%

-

3

0:0

11

13.6%

-

4

1:0

10

12.3%

-

5

0:1

10

12.3%

-

6

2:0

8

9.9%

-

7

3:0

5

6.2%

-

8

1:3

5

6.2%

-

9

2:2

4

4.9%

-

10

2:1

3

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

24

25.0%

-

2

Thua-Thua

16

16.7%

-

3

Hòa-Hòa

16

16.7%

-

4

Hòa-Thua

15

15.6%

-

5

Hòa-Thắng

8

8.3%

-

6

Thắng-Hòa

6

6.3%

-

7

Thua-Hòa

6

6.3%

-

8

Thắng-Thua

5

5.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

23

24.0%

-

2

1 bàn thắng

20

20.8%

-

3

3 bàn thắng

20

20.8%

-

4

4 bàn thắng

12

12.5%

-

5

0 bàn thắng

11

11.5%

-

6

5 bàn thắng

4

4.2%

-

7

6 bàn thắng

3

3.1%

-

8

7+

3

3.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

46

47.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

50

52.1%

-