Hạng Hai Montenegro

Hạng Hai Montenegro
Hạng Hai Montenegro
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

45

71

58

52

75

Tỷ lệ ghi bàn

13.3%

12.5%

19.7%

16.1%

14.4%

20.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

21

17.8%

-

2

1:1

15

12.7%

-

3

0:1

14

11.9%

-

4

1:0

13

11.0%

-

5

0:0

12

10.2%

-

6

2:0

10

8.5%

-

7

1:2

9

7.6%

-

8

2:2

9

7.6%

-

9

0:2

8

6.8%

-

10

3:1

7

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

36

25.2%

-

2

Hòa-Thắng

25

17.5%

-

3

Thua-Thua

21

14.7%

-

4

Hòa-Hòa

21

14.7%

-

5

Hòa-Thua

20

14.0%

-

6

Thua-Hòa

9

6.3%

-

7

Thắng-Hòa

7

4.9%

-

8

Thua-Thắng

3

2.1%

-

9

Thắng-Thua

1

0.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

36

25.2%

-

2

2 bàn thắng

33

23.1%

-

3

1 bàn thắng

27

18.9%

-

4

4 bàn thắng

20

14.0%

-

5

0 bàn thắng

12

8.4%

-

6

5 bàn thắng

11

7.7%

-

7

6 bàn thắng

4

2.8%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

74

51.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

69

48.3%

-