Hạng Hai Italia (Serie B)

Hạng Hai Italia (Serie B)
Hạng Hai Italia (Serie B)
2023-2024

Số đội: 20

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €366,280,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Parma Calcio 1913,€121,030,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

116

121

130

140

121

207

Tỷ lệ ghi bàn

13.9%

14.5%

15.5%

16.7%

14.5%

24.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

48

18.2%

-

2

1:2

36

13.6%

-

3

0:0

29

11.0%

-

4

1:0

29

11.0%

-

5

0:1

28

10.6%

-

6

2:1

26

9.8%

-

7

2:0

20

7.6%

-

8

2:2

20

7.6%

-

9

0:2

14

5.3%

-

10

3:0

14

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

72

21.8%

-

2

Hòa-Hòa

63

19.1%

-

3

Thua-Thua

58

17.6%

-

4

Hòa-Thua

43

13.0%

-

5

Hòa-Thắng

40

12.1%

-

6

Thua-Hòa

21

6.4%

-

7

Thắng-Hòa

17

5.2%

-

8

Thua-Thắng

9

2.7%

-

9

Thắng-Thua

7

2.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

84

25.5%

-

2

2 bàn thắng

82

24.8%

-

3

1 bàn thắng

57

17.3%

-

4

4 bàn thắng

45

13.6%

-

5

0 bàn thắng

29

8.8%

-

6

5 bàn thắng

20

6.1%

-

7

6 bàn thắng

9

2.7%

-

8

7+

4

1.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

163

49.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

167

50.6%

-