Hạng Hai Hy Lạp

Hạng Hai Hy Lạp
Lịch thi đấu Hạng Hai Hy Lạp 2023-2024, - Kết quả bóng đá Greek Super League 2
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

101

130

143

126

124

171

Tỷ lệ ghi bàn

12.3%

15.9%

17.5%

15.4%

15.2%

20.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

55

18.9%

-

2

1:1

40

13.7%

-

3

0:0

37

12.7%

-

4

0:1

35

12.0%

-

5

2:0

31

10.7%

-

6

2:1

24

8.2%

-

7

1:2

20

6.9%

-

8

0:2

18

6.2%

-

9

2:2

16

5.5%

-

10

3:1

15

5.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

109

30.4%

-

2

Hòa-Hòa

68

18.9%

-

3

Thua-Thua

53

14.8%

-

4

Hòa-Thắng

46

12.8%

-

5

Hòa-Thua

42

11.7%

-

6

Thắng-Hòa

14

3.9%

-

7

Thua-Hòa

13

3.6%

-

8

Thua-Thắng

11

3.1%

-

9

Thắng-Thua

3

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

90

25.1%

-

2

2 bàn thắng

89

24.8%

-

3

3 bàn thắng

66

18.4%

-

4

4 bàn thắng

46

12.8%

-

5

0 bàn thắng

37

10.3%

-

6

5 bàn thắng

20

5.6%

-

7

6 bàn thắng

10

2.8%

-

8

7+

1

0.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

176

49.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

183

51.0%

-