Hạng Hai Georgia

Hạng Hai Georgia
Hạng Hai Georgia
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

5

3

16

11

8

12

Tỷ lệ ghi bàn

9.1%

5.5%

29.1%

20.0%

14.5%

21.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

6

27.3%

-

2

0:0

3

13.6%

-

3

1:0

3

13.6%

-

4

0:1

3

13.6%

-

5

2:1

2

9.1%

-

6

0:2

1

4.5%

-

7

3:0

1

4.5%

-

8

1:2

1

4.5%

-

9

4:0

1

4.5%

-

10

3:1

1

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

6

24.0%

-

2

Thắng-Thắng

6

24.0%

-

3

Hòa-Thắng

5

20.0%

-

4

Thua-Thua

4

16.0%

-

5

Thua-Hòa

2

8.0%

-

6

Thắng-Hòa

1

4.0%

-

7

Hòa-Thua

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

7

28.0%

-

2

1 bàn thắng

6

24.0%

-

3

3 bàn thắng

4

16.0%

-

4

0 bàn thắng

3

12.0%

-

5

5 bàn thắng

3

12.0%

-

6

4 bàn thắng

2

8.0%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

13

52.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

12

48.0%

-