Hạng Hai Đức

Hạng Hai Đức
Hạng Hai Đức
2023-2024

Số đội: 18

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €635,270,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Hertha,€234,630,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

94

125

146

154

126

165

Tỷ lệ ghi bàn

11.6%

15.4%

18.0%

19.0%

15.6%

20.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

27

14.9%

-

2

2:1

25

13.8%

-

3

1:0

21

11.6%

-

4

1:2

21

11.6%

-

5

2:2

21

11.6%

-

6

2:0

17

9.4%

-

7

0:2

14

7.7%

-

8

0:0

12

6.6%

-

9

3:1

12

6.6%

-

10

0:1

11

6.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

72

27.6%

-

2

Thua-Thua

47

18.0%

-

3

Hòa-Thắng

37

14.2%

-

4

Hòa-Hòa

28

10.7%

-

5

Hòa-Thua

24

9.2%

-

6

Thua-Hòa

19

7.3%

-

7

Thắng-Hòa

16

6.1%

-

8

Thua-Thắng

11

4.2%

-

9

Thắng-Thua

7

2.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

62

23.8%

-

2

2 bàn thắng

58

22.2%

-

3

4 bàn thắng

50

19.2%

-

4

1 bàn thắng

32

12.3%

-

5

5 bàn thắng

25

9.6%

-

6

0 bàn thắng

12

4.6%

-

7

7 bàn thắng

11

4.2%

-

8

7+

11

4.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

130

49.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

131

50.2%

-