Hạng Hai Bulgaria

Hạng Hai Bulgaria
Lịch thi đấu Hạng Hai Bulgaria 2023-2024, - Kết quả bóng đá Bulgarian League 2
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

86

72

106

130

94

146

Tỷ lệ ghi bàn

13.5%

11.3%

16.6%

20.3%

14.7%

22.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

45

17.6%

-

2

2:0

33

12.9%

-

3

0:0

32

12.5%

-

4

1:1

31

12.2%

-

5

0:1

30

11.8%

-

6

2:1

29

11.4%

-

7

0:2

21

8.2%

-

8

1:2

16

6.3%

-

9

3:1

9

3.5%

-

10

2:2

9

3.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

79

26.6%

-

2

Hòa-Thắng

60

20.2%

-

3

Hòa-Hòa

51

17.2%

-

4

Thua-Thua

38

12.8%

-

5

Hòa-Thua

35

11.8%

-

6

Thua-Hòa

12

4.0%

-

7

Thắng-Hòa

10

3.4%

-

8

Thắng-Thua

7

2.4%

-

9

Thua-Thắng

5

1.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

85

28.6%

-

2

1 bàn thắng

75

25.3%

-

3

3 bàn thắng

54

18.2%

-

4

0 bàn thắng

32

10.8%

-

5

4 bàn thắng

29

9.8%

-

6

5 bàn thắng

18

6.1%

-

7

6 bàn thắng

3

1.0%

-

8

7+

1

0.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

147

49.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

150

50.5%

-