Hạng Hai Bắc Macedonia

Hạng Hai Bắc Macedonia
Hạng Hai Bắc Macedonia
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

35

28

45

30

43

79

Tỷ lệ ghi bàn

7.2%

5.8%

9.3%

6.2%

8.9%

16.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

28

19.2%

-

2

2:0

22

15.1%

-

3

0:0

17

11.6%

-

4

1:1

16

11.0%

-

5

2:1

16

11.0%

-

6

0:1

12

8.2%

-

7

3:0

9

6.2%

-

8

1:2

9

6.2%

-

9

1:3

9

6.2%

-

10

0:2

8

5.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

50

26.0%

-

2

Hòa-Thắng

47

24.5%

-

3

Hòa-Hòa

30

15.6%

-

4

Hòa-Thua

26

13.5%

-

5

Thua-Thua

25

13.0%

-

6

Thua-Hòa

5

2.6%

-

7

Thắng-Hòa

3

1.6%

-

8

Thua-Thắng

3

1.6%

-

9

Thắng-Thua

3

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

46

24.0%

-

2

1 bàn thắng

40

20.8%

-

3

3 bàn thắng

39

20.3%

-

4

4 bàn thắng

27

14.1%

-

5

0 bàn thắng

17

8.9%

-

6

5 bàn thắng

15

7.8%

-

7

6 bàn thắng

5

2.6%

-

8

7+

3

1.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

97

50.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

95

49.5%

-