Hạng Ba Scotland

Hạng Ba Scotland
Lịch thi đấu Hạng Ba Scotland 2023-2024, - Kết quả bóng đá Scotch Division 2
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

67

76

77

78

71

107

Tỷ lệ ghi bàn

14.1%

16.0%

16.2%

16.4%

14.9%

22.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

26

17.6%

-

2

2:1

20

13.5%

-

3

0:0

17

11.5%

-

4

1:0

16

10.8%

-

5

2:0

16

10.8%

-

6

2:2

15

10.1%

-

7

1:2

13

8.8%

-

8

0:1

12

8.1%

-

9

0:2

8

5.4%

-

10

0:3

5

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

43

23.5%

-

2

Thua-Thua

32

17.5%

-

3

Hòa-Hòa

31

16.9%

-

4

Thắng-Hòa

20

10.9%

-

5

Hòa-Thắng

20

10.9%

-

6

Hòa-Thua

16

8.7%

-

7

Thua-Thắng

10

5.5%

-

8

Thua-Hòa

9

4.9%

-

9

Thắng-Thua

2

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

50

27.3%

-

2

3 bàn thắng

39

21.3%

-

3

4 bàn thắng

30

16.4%

-

4

1 bàn thắng

28

15.3%

-

5

0 bàn thắng

17

9.3%

-

6

5 bàn thắng

9

4.9%

-

7

6 bàn thắng

6

3.3%

-

8

7+

4

2.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

78

42.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

105

57.4%

-