Hạng Ba Pháp

Hạng Ba Pháp
Lịch thi đấu Hạng Ba Pháp 2023-2024, - Kết quả bóng đá France National 1
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

106

116

148

123

101

178

Tỷ lệ ghi bàn

13.5%

14.8%

18.9%

15.7%

12.9%

22.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

43

17.7%

-

2

1:0

35

14.4%

-

3

2:1

30

12.3%

-

4

2:0

27

11.1%

-

5

0:1

25

10.3%

-

6

1:2

23

9.5%

-

7

0:0

22

9.1%

-

8

0:2

15

6.2%

-

9

2:2

14

5.8%

-

10

3:0

9

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

84

27.3%

-

2

Hòa-Hòa

54

17.5%

-

3

Thua-Thua

49

15.9%

-

4

Hòa-Thắng

46

14.9%

-

5

Hòa-Thua

35

11.4%

-

6

Thắng-Hòa

19

6.2%

-

7

Thua-Thắng

9

2.9%

-

8

Thua-Hòa

8

2.6%

-

9

Thắng-Thua

4

1.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

85

27.6%

-

2

3 bàn thắng

68

22.1%

-

3

1 bàn thắng

60

19.5%

-

4

4 bàn thắng

36

11.7%

-

5

5 bàn thắng

23

7.5%

-

6

0 bàn thắng

22

7.1%

-

7

6 bàn thắng

10

3.2%

-

8

7+

4

1.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

155

50.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

153

49.7%

-