HKG Elite Cup

HKG Elite Cup
Lịch thi đấu HKG Elite Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Hong Kong Elite Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

26

28

38

28

38

51

Tỷ lệ ghi bàn

12.2%

13.1%

17.8%

13.1%

17.8%

23.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

5

16.1%

-

2

2:2

5

16.1%

-

3

1:1

4

12.9%

-

4

3:1

4

12.9%

-

5

0:5

3

9.7%

-

6

1:0

2

6.5%

-

7

0:1

2

6.5%

-

8

0:2

2

6.5%

-

9

3:0

2

6.5%

-

10

0:4

2

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

13

24.5%

-

2

Thua-Thua

12

22.6%

-

3

Hòa-Thắng

6

11.3%

-

4

Hòa-Thua

6

11.3%

-

5

Thắng-Hòa

5

9.4%

-

6

Thua-Hòa

5

9.4%

-

7

Hòa-Hòa

3

5.7%

-

8

Thua-Thắng

2

3.8%

-

9

Thắng-Thua

1

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

14

26.4%

-

2

3 bàn thắng

9

17.0%

-

3

5 bàn thắng

8

15.1%

-

4

2 bàn thắng

7

13.2%

-

5

1 bàn thắng

4

7.5%

-

6

6 bàn thắng

4

7.5%

-

7

8 bàn thắng

3

5.7%

-

8

7+

4

7.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

23

43.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

30

56.6%

-