Golden Cup (W)

Golden Cup (W)
Lịch thi đấu Golden Cup (W) 2022, - Kết quả bóng đá CONCACAF Golden Cup Womnen
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

39

48

78

43

104

Tỷ lệ ghi bàn

3.6%

10.7%

13.2%

21.4%

11.8%

28.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

6:0

7

21.9%

-

2

4:0

4

12.5%

-

3

5:1

4

12.5%

-

4

2:0

3

9.4%

-

5

5:0

3

9.4%

-

6

9:0

3

9.4%

-

7

0:0

2

6.3%

-

8

1:0

2

6.3%

-

9

1:1

2

6.3%

-

10

0:2

2

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

31

50.8%

-

2

Thua-Thua

20

32.8%

-

3

Hòa-Thắng

3

4.9%

-

4

Hòa-Hòa

3

4.9%

-

5

Hòa-Thua

2

3.3%

-

6

Thắng-Hòa

1

1.6%

-

7

Thua-Hòa

1

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

6 bàn thắng

13

21.3%

-

2

4 bàn thắng

8

13.1%

-

3

2 bàn thắng

7

11.5%

-

4

9 bàn thắng

6

9.8%

-

5

3 bàn thắng

5

8.2%

-

6

1 bàn thắng

3

4.9%

-

7

5 bàn thắng

3

4.9%

-

8

7+

16

26.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

25

41.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

36

59.0%

-