Golden Cup (W)

Golden Cup (W)
Bảng xếp hạng Golden Cup (W) - BXH CONCACAF Golden Cup Womnen 2022
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

USA (W)

3

3

0

0

9

0

9

100.0%

0.0%

0.0%

3.00

0.00

9

2

Jamaica (W)

3

2

0

1

5

5

0

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

1.67

6

3

Haiti (W)

3

1

0

2

3

7

-4

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

2.33

3

4

Mexico (W)

3

0

0

3

0

5

-5

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

1.67

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Canada (W)

3

3

0

0

9

0

9

100.0%

0.0%

0.0%

3.00

0.00

9

2

Costa Rica (W)

3

2

0

1

7

2

5

66.7%

0.0%

33.3%

2.33

0.67

6

3

Panama (W)

3

1

0

2

1

4

-3

33.3%

0.0%

66.7%

0.33

1.33

3

4

Trinidad And Tobago (W)

3

0

0

3

0

11

-11

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

3.67

0