Giao Hữu Quốc Tế

Giao Hữu Quốc Tế
Lịch thi đấu Giao Hữu Quốc Tế 2024, - Kết quả bóng đá Int Friendly Games
2024

Số đội: 358

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €14,956,000,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Anh,€1,670,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu
Trận giao hữu --
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6

Lịch thi đấu

Thời gian

Sân nhà FT(HT) Sân khách

Kèo Châu Á

Tài Xỉu

1x2

Dữ liệu

Kazakhstan (w) U16 0 : 5 (0:2) Turkey (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Belarus (w) U16 3 : 1 (3:0) Azerbaijan (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Greece U16 (W) 0 : 1 (0:0) Hungary U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Saint Vincent and the Grenadines 1 : 3 (0:0) Dominica

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Jamaica U17 2 : 1 (1:1) Trinidad and Tobago U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Azerbaijan (w) U16 2 : 2 (2:1) Kazakhstan (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Belarus (w) U16 1 : 3 (1:2) Turkey (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Hungary U16 (W) 4 : 0 (2:0) Israel (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Jamaica U17 2 : 1 (0:0) Trinidad and Tobago U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Saint Vincent and the Grenadines 2 : 0 (0:0) Dominica

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

England C 2 : 0 (2:0) Nepal

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Turkey (w) U16 4 : 0 (0:0) Azerbaijan (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Belarus (w) U16 5 : 0 (1:0) Kazakhstan (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Israel (w) U16 3 : 4 (1:3) Greece U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Peru U20 3 : 2 (2:0) Costa Rica U20

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

BIH U16 0 : 2 (0:1) GreeceU16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Hungary U16 2 : 2 (0:0) Slovenia U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Switzerland U16 3 : 2 (3:0) Ireland U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Peru U20 1 : 0 (1:0) Costa Rica U20

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Portugal U16 5 : 1 (3:0) Austria U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

GreeceU16 0 : 0 (0:0) Hungary U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

BIH U16 2 : 5 (0:1) Slovenia U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Portugal U16 3 : 1 (1:0) Switzerland U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Ireland U16 1 : 1 (0:0) Austria U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

BIH U16 1 : 4 (0:2) Hungary U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Slovenia U16 4 : 2 (1:0) GreeceU16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Trinidad and Tobago 2 : 1 (2:0) Guyana

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Czech U16 (W) 0 : 4 (0:0) Switzerland (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Latvia (w) U16 1 : 1 (0:1) Sweden (w)U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Portugal U16 3 : 0 (2:0) Ireland U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Austria U16 1 : 2 (1:1) Switzerland U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Germany U17 4 : 0 (2:0) Cyprus U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Bosnia & Herzegovina U19 1 : 1 (1:0) Slovenia U19

1.00 0/0.5 0.80

0.95 2/2.5 0.85

2.25 3.00 3.00

Dữ liệu

Argentina U17 2 : 1 (1:1) Bolivia U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Italy U16 (W) 3 : 1 (1:1) Serbia (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Slovakia (w) U16 2 : 1 (2:1) Finland (w)U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Switzerland U18 1 : 3 (1:2) Austria U18

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Trinidad and Tobago 2 : 0 (0:0) Guyana

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Bosnia & Herzegovina U19 1 : 1 (1:0) Slovenia U19

0.77 0 1.03

0.98 2/2.5 0.83

2.35 3.20 2.75

Dữ liệu

Montenegro U18 3 : 2 (1:0) North Macedonia U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Czech U16 (W) 1 : 0 (1:0) Latvia (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sweden (w)U16 0 : 1 (0:0) Switzerland (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Austria U17 (W) 1 : 0 (0:0) France U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Montenegro U16 1 : 2 (1:1) North Macedonia U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Argentina U17 1 : 0 (0:0) Paraguay U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Belgium U16 (W) 0 : 4 (0:2) Germany (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Serbia U16 2 : 1 (2:0) Bulgaria U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Portugal U16 (W) 3 : 1 (1:0) Ireland U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Finland (w)U16 2 : 3 (1:3) Italy U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Slovakia (w) U16 1 : 2 (1:0) Serbia (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Costa Rica U16 3 : 0 (0:0) Belize U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Austria U17 (W) 1 : 2 (1:1) Ireland U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Portugal U16 (W) 3 : 2 (2:1) France U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Czech U16 (W) 1 : 7 (1:3) Sweden (w)U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Switzerland (w) U16 3 : 0 (2:0) Latvia (w) U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sudan 0 : 1 (0:0) Tanzania

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Costa Rica U16 2 : 1 (0:0) El Salvador U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Puerto RicoU16 1 : 2 (0:0) Honduras U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Turkey U16 3 : 3 (1:3) Czech Republic U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Serbia (w) U16 1 : 2 (0:1) Finland (w)U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Slovakia (w) U16 1 : 1 (1:1) Italy U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Poland U16 3 : 0 (2:0) Wales U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Mali (w)U20 1 : 1 (1:1) Guinea Bissau U20 (W)

0.75 0.5/1 1.05

0.80 2.5 1.00

1.57 3.90 4.50

Dữ liệu

Senegal (w)U20 2 : 0 (1:0) Gambia U20 (w)

0.95 1.5 0.85

0.80 3 1.00

1.33 5.00 6.25

Dữ liệu

Portugal U16 (W) 0 : 4 (0:3) Austria U17 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

France U16 (W) 0 : 1 (0:0) Ireland U16 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

North Macedonia U19 1 : 5 (1:3) Montenegro U19

0.90 0/0.5 0.90

0.90 2.5/3 0.90

2.10 3.25 3.00

Dữ liệu

El Salvador U16 2 : 0 (1:0) Belize U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Liberia U20(w) 2 : 0 (0:0) Guinea U20 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Mauritania U20 (W) 0 : 2 (0:2) Sierra Leone (w) U20

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Wales U16 1 : 4 (0:2) Czech Republic U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Germany U18 1 : 1 (0:0) Denmark U18

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Poland U16 3 : 1 (1:0) Turkey U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Denmark U19 5 : 1 (3:1) Germany U19

0.95 0/0.5 0.85

0.98 3 0.83

2.20 3.40 2.80

Dữ liệu

Mali (w)U20 1 : 1 (0:1) Gambia U20 (w)

0.92 0.5 0.88

0.95 2.5 0.85

1.85 3.90 3.10

Dữ liệu

Morocco U20 2 : 0 (2:0) Democratic of Congo U20

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Senegal (w)U20 1 : 0 (1:0) Guinea Bissau U20 (W)

0.92 1.5/2 0.88

1.00 2.5/3 0.80

1.22 6.25 9.50

Dữ liệu

North Macedonia U19 2 : 1 (0:1) Montenegro U19

0.98 -0/0.5 0.83

1.03 3 0.77

2.90 3.70 2.00

Dữ liệu

Mauritania U20 (W) 0 : 8 (0:2) Guinea U20 (W)

0.90 -2 0.90

1.03 3 0.77

13.00 6.50 1.14

Dữ liệu

Sierra Leone (w) U20 0 : 7 (0:2) Liberia U20(w)

0.90 -1 0.90

0.80 2.5 1.00

5.25 3.90 1.50

Dữ liệu

Gambia U20 (w) 1 : 1 (1:1) Guinea Bissau U20 (W)

0.88 -0/0.5 0.92

1.00 2.5 0.80

2.75 3.60 2.10

Dữ liệu

Senegal (w)U20 4 : 0 (1:0) Mali (w)U20

0.88 0.5 0.92

0.85 2/2.5 0.95

1.83 3.40 3.60

Dữ liệu

Northern Ireland U18 1 : 2 (0:0) Morocco U18

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Poland U16 4 : 3 (4:1) Czech Republic U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Wales U16 0 : 5 (0:3) Turkey U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Guinea U20 (W) 2 : 0 (1:0) Sierra Leone (w) U20

- - -

- - -

1.18 5.50 11.00

Dữ liệu

Morocco U20 2 : 0 (0:0) Democratic of Congo U20

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Liberia U20(w) 7 : 0 (3:0) Mauritania U20 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

England U18 2 : 1 (0:1) Morocco U18

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Anguilla VS French Saint-Martin

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Grenada 0 : 3 (0:1) Saint Vincent and the Grenadines

1.00 0.5 0.80

1.05 3/3.5 0.80

1.95 3.80 2.90

Dữ liệu

Guatemala 1 : 1 (1:0) Nicaragua

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Senegal (w)U20 4 : 0 (2:0) Guinea U20 (W)

0.98 0.5/1 0.83

0.90 2.5 0.90

1.70 3.50 4.20

Dữ liệu

Uruguay U17 VS USA U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Mexico U20 (W) 1 : 1 (0:1) Colombia U20 (W)

0.98 -0.5 0.83

0.80 2.5 1.00

3.50 3.70 1.80

Dữ liệu

Liberia U20(w) 1 : 1 (0:0) Guinea Bissau U20 (W)

0.90 0/0.5 0.90

0.90 2.5 0.90

2.10 3.10 3.10

Dữ liệu

Indonesia (W) VS Singapore (w)

0.75 0.5 1.05

0.88 2/2.5 0.92

1.73 3.75 3.80

Dữ liệu

Argentina U17 VS Uruguay U17

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

France U20 (W) VS Morocco (w) U20

- - -

- - -

1.13 7.00 19.00

Dữ liệu

Curacao (w) VS Aruba (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Poland (W) U23 VS Germany U20 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sweden U23 (W) VS Australia U23 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Colombia U20 (W) VS Japan U20 (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Guatemala (W) VS Chile (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Aruba (W) VS Trinidad And Tobago (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Argentina U17 VS USA U16

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Venezuela (W) VS Colombia (W)

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu