Giao Hữu Quốc Tế

Giao Hữu Quốc Tế
Bảng xếp hạng Giao Hữu Quốc Tế - BXH Int Friendly Games 2024
2024

Số đội: 358

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €15,383,210,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Anh,€1,670,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH Nhà

BXH Khách

BXH H1/H2

BXH Nhà H1

BXH Khách H1

Danh sách trạng thái

Giải đấu này chưa có BXH