GRN D1

GRN D1
GRN D1
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

3

3

3

1

2

Tỷ lệ ghi bàn

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

6.7%

13.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:2

1

25.0%

-

2

2:1

1

25.0%

-

3

2:2

1

25.0%

-

4

4:2

1

25.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thắng

1

25.0%

-

2

Thua-Thua

1

25.0%

-

3

Thắng-Thắng

1

25.0%

-

4

Hòa-Hòa

1

25.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

1

25.0%

-

2

3 bàn thắng

1

25.0%

-

3

4 bàn thắng

1

25.0%

-

4

6 bàn thắng

1

25.0%

-

5

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

1

25.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

3

75.0%

-