GER Bundesliga Cup (Y)

GER Bundesliga Cup (Y)
Lịch thi đấu GER Bundesliga Cup (Y) 2023-2024, - Kết quả bóng đá German Bundesliga Cup Youth
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

16

15

16

16

14

39

Tỷ lệ ghi bàn

13.2%

12.4%

13.2%

13.2%

11.6%

32.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:2

5

19.2%

-

2

2:1

5

19.2%

-

3

1:1

4

15.4%

-

4

1:2

2

7.7%

-

5

1:3

2

7.7%

-

6

3:3

2

7.7%

-

7

2:4

2

7.7%

-

8

0:6

2

7.7%

-

9

3:0

1

3.8%

-

10

2:2

1

3.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

13

41.9%

-

2

Thắng-Thắng

6

19.4%

-

3

Hòa-Hòa

3

9.7%

-

4

Thắng-Hòa

2

6.5%

-

5

Hòa-Thua

2

6.5%

-

6

Thua-Hòa

2

6.5%

-

7

Thắng-Thua

1

3.2%

-

8

Thua-Thắng

1

3.2%

-

9

Hòa-Thắng

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

29.0%

-

2

3 bàn thắng

8

25.8%

-

3

6 bàn thắng

8

25.8%

-

4

4 bàn thắng

3

9.7%

-

5

5 bàn thắng

2

6.5%

-

6

9 bàn thắng

1

3.2%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

35.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

20

64.5%

-