GEO Cup

GEO Cup
GEO Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

5

12

22

10

36

Tỷ lệ ghi bàn

10.3%

6.4%

15.4%

28.2%

12.8%

46.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

3

14.3%

-

2

1:2

3

14.3%

-

3

1:0

2

9.5%

-

4

0:1

2

9.5%

-

5

0:2

2

9.5%

-

6

2:1

2

9.5%

-

7

1:3

2

9.5%

-

8

0:4

2

9.5%

-

9

4:1

2

9.5%

-

10

1:1

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thua

8

29.6%

-

2

Thua-Thua

6

22.2%

-

3

Hòa-Thắng

4

14.8%

-

4

Thắng-Thắng

4

14.8%

-

5

Hòa-Hòa

3

11.1%

-

6

Thắng-Hòa

2

7.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

7

25.9%

-

2

4 bàn thắng

6

22.2%

-

3

1 bàn thắng

4

14.8%

-

4

0 bàn thắng

3

11.1%

-

5

2 bàn thắng

3

11.1%

-

6

5 bàn thắng

3

11.1%

-

7

8 bàn thắng

1

3.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

14

51.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

13

48.1%

-