Football National League 2 Nga

Football National League 2 Nga
Lịch thi đấu Football National League 2 Nga 2024, - Kết quả bóng đá Russian Football National League 2
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

81

91

94

96

94

152

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

14.3%

14.8%

15.1%

14.8%

23.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

32

16.2%

-

2

1:0

25

12.7%

-

3

2:1

24

12.2%

-

4

1:2

24

12.2%

-

5

0:1

22

11.2%

-

6

0:0

18

9.1%

-

7

0:2

17

8.6%

-

8

3:0

13

6.6%

-

9

2:0

11

5.6%

-

10

2:2

11

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

51

20.4%

-

2

Hòa-Thắng

45

18.0%

-

3

Thua-Thua

45

18.0%

-

4

Hòa-Hòa

39

15.6%

-

5

Hòa-Thua

33

13.2%

-

6

Thắng-Hòa

13

5.2%

-

7

Thua-Hòa

10

4.0%

-

8

Thắng-Thua

8

3.2%

-

9

Thua-Thắng

6

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

69

27.6%

-

2

2 bàn thắng

60

24.0%

-

3

1 bàn thắng

47

18.8%

-

4

4 bàn thắng

30

12.0%

-

5

5 bàn thắng

19

7.6%

-

6

0 bàn thắng

18

7.2%

-

7

6 bàn thắng

3

1.2%

-

8

7+

4

1.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

137

54.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

113

45.2%

-