Football Association Challenge Cup U18 Anh

Football Association Challenge Cup U18 Anh
Lịch thi đấu Football Association Challenge Cup U18 Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Football Association Challenge Cup U18
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

5

16

11

9

7

Tỷ lệ ghi bàn

7.5%

4.7%

15.0%

10.3%

8.4%

6.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

4

18.2%

-

2

0:5

3

13.6%

-

3

1:1

2

9.1%

-

4

0:2

2

9.1%

-

5

2:1

2

9.1%

-

6

3:0

2

9.1%

-

7

0:3

2

9.1%

-

8

1:2

2

9.1%

-

9

0:4

2

9.1%

-

10

0:0

1

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

11

35.5%

-

2

Thắng-Thắng

9

29.0%

-

3

Hòa-Thắng

6

19.4%

-

4

Hòa-Hòa

3

9.7%

-

5

Hòa-Thua

2

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

8

25.8%

-

2

2 bàn thắng

5

16.1%

-

3

4 bàn thắng

5

16.1%

-

4

1 bàn thắng

4

12.9%

-

5

5 bàn thắng

4

12.9%

-

6

8 bàn thắng

2

6.5%

-

7

0 bàn thắng

1

3.2%

-

8

7+

2

6.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

17

54.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

45.2%

-