FIN WD2

FIN WD2
Lịch thi đấu FIN WD2 2024, - Kết quả bóng đá Finland Women League 1
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

9

4

8

9

8

14

Tỷ lệ ghi bàn

11.5%

5.1%

10.3%

11.5%

10.3%

17.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

3

17.6%

-

2

1:1

3

17.6%

-

3

3:0

2

11.8%

-

4

1:2

2

11.8%

-

5

3:1

2

11.8%

-

6

0:0

1

5.9%

-

7

1:0

1

5.9%

-

8

2:1

1

5.9%

-

9

1:3

1

5.9%

-

10

4:1

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

9

40.9%

-

2

Thua-Thua

6

27.3%

-

3

Hòa-Hòa

3

13.6%

-

4

Hòa-Thắng

1

4.5%

-

5

Thắng-Hòa

1

4.5%

-

6

Thua-Hòa

1

4.5%

-

7

Hòa-Thua

1

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

5

22.7%

-

2

1 bàn thắng

4

18.2%

-

3

2 bàn thắng

3

13.6%

-

4

4 bàn thắng

3

13.6%

-

5

6 bàn thắng

2

9.1%

-

6

0 bàn thắng

1

4.5%

-

7

5 bàn thắng

1

4.5%

-

8

7+

3

13.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

54.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

10

45.5%

-