FIN Suomen Cup

FIN Suomen Cup
Lịch thi đấu FIN Suomen Cup 2024, - Kết quả bóng đá Finnish Suomen Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

39

53

50

77

105

Tỷ lệ ghi bàn

13.3%

10.8%

14.6%

13.8%

21.3%

29.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:3

6

12.8%

-

2

0:4

6

12.8%

-

3

1:3

6

12.8%

-

4

0:2

5

10.6%

-

5

1:2

5

10.6%

-

6

1:5

5

10.6%

-

7

0:1

4

8.5%

-

8

0:6

4

8.5%

-

9

0:0

3

6.4%

-

10

2:0

3

6.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

43

51.8%

-

2

Hòa-Thua

15

18.1%

-

3

Thắng-Thắng

8

9.6%

-

4

Hòa-Thắng

5

6.0%

-

5

Hòa-Hòa

4

4.8%

-

6

Thua-Hòa

4

4.8%

-

7

Thắng-Thua

2

2.4%

-

8

Thắng-Hòa

1

1.2%

-

9

Thua-Thắng

1

1.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

19

22.9%

-

2

3 bàn thắng

15

18.1%

-

3

2 bàn thắng

11

13.3%

-

4

6 bàn thắng

11

13.3%

-

5

5 bàn thắng

8

9.6%

-

6

1 bàn thắng

5

6.0%

-

7

0 bàn thắng

3

3.6%

-

8

7+

11

13.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

34

41.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

49

59.0%

-