FIN Kolmonen

FIN Kolmonen
Lịch thi đấu FIN Kolmonen 2024, - Kết quả bóng đá Finnish Kolmonen
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

81

68

76

92

90

122

Tỷ lệ ghi bàn

14.1%

11.9%

13.3%

16.1%

15.7%

21.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

13

16.9%

-

2

1:1

11

14.3%

-

3

0:2

9

11.7%

-

4

2:1

9

11.7%

-

5

0:0

7

9.1%

-

6

0:1

6

7.8%

-

7

2:0

6

7.8%

-

8

4:0

6

7.8%

-

9

1:0

5

6.5%

-

10

2:2

5

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

52

35.4%

-

2

Thua-Thua

37

25.2%

-

3

Hòa-Hòa

15

10.2%

-

4

Hòa-Thắng

11

7.5%

-

5

Hòa-Thua

10

6.8%

-

6

Thắng-Thua

7

4.8%

-

7

Thua-Hòa

6

4.1%

-

8

Thắng-Hòa

6

4.1%

-

9

Thua-Thắng

3

2.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

30

20.4%

-

2

2 bàn thắng

26

17.7%

-

3

5 bàn thắng

22

15.0%

-

4

4 bàn thắng

20

13.6%

-

5

1 bàn thắng

11

7.5%

-

6

7 bàn thắng

11

7.5%

-

7

6 bàn thắng

10

6.8%

-

8

7+

17

11.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

81

55.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

66

44.9%

-