FIN Kakkonen

FIN Kakkonen
Lịch thi đấu FIN Kakkonen undefined, - Kết quả bóng đá Finnish Kakkonen

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

4

9

6

5

11

Tỷ lệ ghi bàn

10.5%

10.5%

23.7%

15.8%

13.2%

28.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:1

3

23.1%

-

2

1:0

2

15.4%

-

3

1:1

2

15.4%

-

4

3:0

2

15.4%

-

5

0:1

1

7.7%

-

6

1:2

1

7.7%

-

7

2:2

1

7.7%

-

8

5:1

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

5

38.5%

-

2

Hòa-Hòa

3

23.1%

-

3

Hòa-Thua

2

15.4%

-

4

Hòa-Thắng

2

15.4%

-

5

Thua-Thắng

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

4

30.8%

-

2

1 bàn thắng

3

23.1%

-

3

3 bàn thắng

3

23.1%

-

4

2 bàn thắng

2

15.4%

-

5

6 bàn thắng

1

7.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

46.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

7

53.8%

-