FIN EF Kkon

FIN EF Kkon
Lịch thi đấu FIN EF Kkon undefined, - Kết quả bóng đá Finnish Eastern Finland Kkon

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

4

30.8%

-

2

0:0

2

15.4%

-

3

3:1

2

15.4%

-

4

1:0

1

7.7%

-

5

2:1

1

7.7%

-

6

1:2

1

7.7%

-

7

4:2

1

7.7%

-

8

2:5

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

4

30.8%

-

2

Thắng-Thắng

3

23.1%

-

3

Hòa-Hòa

2

15.4%

-

4

Hòa-Thua

2

15.4%

-

5

Hòa-Thắng

1

7.7%

-

6

Thua-Thắng

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

5

38.5%

-

2

0 bàn thắng

2

15.4%

-

3

3 bàn thắng

2

15.4%

-

4

4 bàn thắng

2

15.4%

-

5

6 bàn thắng

1

7.7%

-

6

7 bàn thắng

1

7.7%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

8

61.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

38.5%

-