FA Cúp Anh

FA Cúp Anh
FA Cúp Anh
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

88

66

80

78

77

155

Tỷ lệ ghi bàn

17.6%

13.2%

16.0%

15.6%

15.4%

31.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

17

19.1%

-

2

0:2

10

11.2%

-

3

1:0

9

10.1%

-

4

2:1

9

10.1%

-

5

2:2

9

10.1%

-

6

0:0

8

9.0%

-

7

0:1

7

7.9%

-

8

2:0

7

7.9%

-

9

1:2

7

7.9%

-

10

3:0

6

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

45

30.6%

-

2

Thua-Thua

28

19.0%

-

3

Hòa-Thua

19

12.9%

-

4

Hòa-Hòa

17

11.6%

-

5

Hòa-Thắng

14

9.5%

-

6

Thắng-Hòa

12

8.2%

-

7

Thua-Hòa

7

4.8%

-

8

Thua-Thắng

3

2.0%

-

9

Thắng-Thua

2

1.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

34

23.1%

-

2

3 bàn thắng

25

17.0%

-

3

4 bàn thắng

23

15.6%

-

4

5 bàn thắng

18

12.2%

-

5

1 bàn thắng

16

10.9%

-

6

6 bàn thắng

12

8.2%

-

7

0 bàn thắng

8

5.4%

-

8

7+

11

7.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

68

46.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

79

53.7%

-