Europa League

Europa League
Europa League
2023-2024

Số đội: 49

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €4,785,530,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Liverpool,€1,080,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

77

74

102

91

85

122

Tỷ lệ ghi bàn

14.4%

13.8%

19.1%

17.0%

15.9%

22.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

19

16.8%

-

2

1:1

17

15.0%

-

3

1:0

13

11.5%

-

4

0:1

12

10.6%

-

5

2:0

10

8.8%

-

6

1:2

10

8.8%

-

7

2:2

10

8.8%

-

8

3:1

8

7.1%

-

9

1:3

8

7.1%

-

10

0:0

6

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

58

34.1%

-

2

Thua-Thua

29

17.1%

-

3

Hòa-Thắng

27

15.9%

-

4

Hòa-Thua

16

9.4%

-

5

Thua-Hòa

12

7.1%

-

6

Hòa-Hòa

12

7.1%

-

7

Thắng-Hòa

10

5.9%

-

8

Thua-Thắng

3

1.8%

-

9

Thắng-Thua

3

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

38

22.4%

-

2

2 bàn thắng

33

19.4%

-

3

4 bàn thắng

33

19.4%

-

4

1 bàn thắng

25

14.7%

-

5

5 bàn thắng

19

11.2%

-

6

6 bàn thắng

11

6.5%

-

7

0 bàn thắng

6

3.5%

-

8

7+

5

2.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

85

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

85

50.0%

-