Euro Qualification U21

Euro Qualification U21
Lịch thi đấu Euro Qualification U21 2023, - Kết quả bóng đá Euro Qualification U21
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu
Vòng bảng
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Nhóm 6
Nhóm 7
Nhóm 8
Nhóm 9

Lịch thi đấu

Thời gian

Sân nhà FT(HT) Sân khách

Kèo Châu Á

Tài Xỉu

1x2

Dữ liệu

Gibraltar U21 1 : 3 (1:2) Moldova U21

1.05 -2 0.80

0.85 3 1.00

15.00 7.00 1.14

Dữ liệu

Gibraltar U21 0 : 5 (0:1) Sweden U21

0.80 -4.5 1.05

0.88 5 0.98

41.00 21.00 1.02

Dữ liệu

Georgia U21 2 : 0 (2:0) Gibraltar U21

0.83 3.5/4 1.03

0.90 4/4.5 0.95

1.03 17.00 41.00

Dữ liệu

Sweden U21 0 : 1 (0:1) North Macedonia U21

0.92 1.5/2 0.92

1.03 3 0.83

1.22 5.25 10.00

Dữ liệu

Netherlands U21 3 : 0 (1:0) Moldova U21

1.00 3.5/4 0.85

1.03 4/4.5 0.83

1.02 19.00 41.00

Dữ liệu

North Macedonia U21 0 : 2 (0:0) Netherlands U21

0.98 -1.5 0.88

1.05 3 0.80

8.50 5.25 1.29

Dữ liệu

Moldova U21 0 : 1 (0:0) Georgia U21

0.92 -0.5 0.92

0.88 2.5 0.98

3.80 3.30 1.85

Dữ liệu

Georgia U21 0 : 3 (0:2) Netherlands U21

1.00 -1 0.85

0.95 2.5/3 0.90

5.75 4.00 1.50

Dữ liệu

Sweden U21 4 : 0 (3:0) Moldova U21

0.88 2.5 0.98

0.85 3/3.5 1.00

1.08 9.50 26.00

Dữ liệu

Georgia U21 0 : 0 (0:0) Sweden U21

0.95 -0.5 0.90

0.90 2.5/3 0.95

3.60 3.75 1.80

Dữ liệu

Moldova U21 2 : 1 (0:0) North Macedonia U21

0.98 -1 0.88

1.03 2.5/3 0.83

5.75 4.00 1.50

Dữ liệu

Gibraltar U21 0 : 5 (0:3) Netherlands U21

0.98 -5.5/6 0.88

0.77 6/6.5 1.10

- - -

Dữ liệu

North Macedonia U21 0 : 1 (0:0) Georgia U21

0.90 -0/0.5 0.95

0.90 2/2.5 0.95

3.20 3.20 2.15

Dữ liệu

Netherlands U21 1 : 0 (1:0) Gibraltar U21

0.77 6.5 1.10

0.90 7 0.95

- - -

Dữ liệu

Sweden U21 2 : 4 (1:1) Netherlands U21

0.95 -0.5 0.90

0.92 2.5/3 0.92

3.50 3.60 1.85

Dữ liệu

Moldova U21 1 : 2 (0:1) Gibraltar U21

1.05 2.5 0.80

0.85 3 1.00

1.10 9.00 19.00

Dữ liệu

North Macedonia U21 1 : 0 (0:0) Gibraltar U21

1.03 2.5/3 0.83

0.92 3.5 0.92

1.08 11.00 19.00

Dữ liệu

Moldova U21 0 : 3 (0:2) Netherlands U21

0.95 -3 0.90

1.00 4 0.85

34.00 9.50 1.07

Dữ liệu

Gibraltar U21 0 : 2 (0:1) Georgia U21

0.92 -2.5 0.92

0.92 3/3.5 0.92

23.00 8.50 1.09

Dữ liệu

North Macedonia U21 0 : 2 (0:0) Sweden U21

0.98 -1 0.88

0.85 2.5 1.00

5.50 4.00 1.50

Dữ liệu

Netherlands U21 VS North Macedonia U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Georgia U21 VS Moldova U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sweden U21 VS Gibraltar U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Gibraltar U21 VS North Macedonia U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Netherlands U21 VS Georgia U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Moldova U21 VS Sweden U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Sweden U21 VS Georgia U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

North Macedonia U21 VS Moldova U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Netherlands U21 VS Sweden U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Georgia U21 VS North Macedonia U21

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu