Euro Cup Qualification

Euro Cup Qualification
Lịch thi đấu Euro Cup Qualification 2024, - Kết quả bóng đá Euro Cup Qualification
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Danh sách giải đấu khác

Tất cả

1X2 ROI

Chuỗi thắng

Kèo

Tài Xỉu

Tỷ số

Bàn thắng đầu tiên

HT/FT

Thống kê phạt góc

Số bàn thắng

Thống kê thẻ

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Kèo thắng

Kèo thua

Tài

Xỉu

Norway

-51%

-18%

-15%

-33%

25%

53%

-60%

Denmark

-9%

-65%

60%

-50%

45%

-22%

15%

Romania

19%

42%

-100%

30%

-36%

-8%

7%

Luxembourg

24%

-28%

-40%

-11%

4%

-19%

11%

BIH

-63%

-100%

88%

-82%

80%

3%

-8%

Israel

-51%

-1%

-5%

-35%

26%

-25%

16%

France

28%

-56%

-100%

7%

-14%

0%

-6%

Cyprus

-100%

-100%

35%

-63%

59%

90%

-93%

Malta

-100%

-100%

20%

-8%

-5%

-14%

2%

Slovenia

18%

-65%

-62%

43%

-47%

23%

-31%

Sweden

-54%

-53%

71%

-25%

12%

30%

-33%

Albania

21%

68%

-81%

32%

-37%

-41%

36%

Ireland

-74%

-100%

37%

-25%

20%

-23%

19%

Scotland

62%

-19%

-83%

31%

-39%

34%

-39%

Slovakia

40%

-55%

-73%

40%

-45%

-12%

11%

Spain

12%

-100%

-34%

20%

-28%

17%

-28%

Switzerland

-51%

143%

-64%

-59%

50%

0%

-4%

Turkey

37%

13%

-72%

0%

-3%

-13%

8%

Ukraine

-2%

-23%

-71%

41%

-51%

-2%

-3%

Wales

-18%

40%

-15%

-11%

0%

-36%

30%

Poland

-48%

32%

107%

-31%

26%

-34%

26%

Portugal

23%

-100%

-100%

0%

-2%

-16%

6%

Netherlands

1%

-100%

-47%

-14%

10%

21%

-26%

Latvia

-50%

-100%

14%

-11%

1%

6%

-5%

Italy

-40%

3%

-43%

-46%

37%

14%

-22%

Iceland

-31%

-71%

15%

-10%

2%

37%

-40%

Hungary

45%

42%

-100%

15%

-17%

43%

-54%

Greece

-10%

-35%

-55%

38%

-46%

3%

-17%

Finland

0%

-100%

16%

-9%

0%

10%

-20%

England

13%

40%

-100%

21%

-28%

-3%

2%

Czech Republic

-25%

60%

-60%

-9%

0%

-5%

-9%

Croatia

-13%

-48%

12%

-40%

30%

-42%

38%

Bulgaria

-100%

96%

68%

-12%

10%

20%

-25%

Belgium

19%

0%

-100%

18%

-28%

10%

-15%

Austria

28%

-47%

-62%

17%

-28%

-4%

3%

Armenia

5%

10%

-1%

55%

-64%

-23%

13%

Azerbaijan

25%

-57%

-24%

-1%

-5%

11%

-17%

Belarus

26%

44%

-43%

25%

-33%

-2%

-8%

Estonia

-100%

-63%

33%

-40%

32%

7%

-12%

Faroe Islands

-100%

20%

17%

-21%

12%

-42%

37%

Georgia

-42%

-4%

-46%

37%

-41%

33%

-37%

Kazakhstan

151%

-100%

-25%

6%

-10%

31%

-40%

Lithuania

-12%

43%

-39%

26%

-34%

-9%

-3%

North Macedonia

-62%

46%

-24%

-28%

14%

-2%

-11%

Moldova

123%

143%

-66%

30%

-38%

-38%

32%

Northern Ireland

-28%

-100%

87%

-60%

56%

-60%

50%

Andorra

-100%

-17%

-2%

3%

-9%

-59%

50%

Liechtenstein

-100%

-100%

8%

43%

-50%

-64%

56%

San Marino

-100%

-100%

4%

33%

-41%

-32%

32%

Serbia

-30%

13%

-8%

-30%

18%

28%

-43%

Montenegro

-21%

-15%

-38%

-12%

7%

6%

-11%

Gibraltar

-100%

-100%

2%

-27%

19%

-1%

-2%

Kosovo

-57%

104%

28%

7%

-13%

-36%

26%