Ethiopia Premier League

Ethiopia Premier League
Lịch thi đấu Ethiopia Premier League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Ethiopia Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

56

60

83

75

77

121

Tỷ lệ ghi bàn

11.9%

12.7%

17.6%

15.9%

16.3%

25.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

28

15.7%

-

2

1:1

24

13.5%

-

3

0:1

23

12.9%

-

4

1:2

22

12.4%

-

5

1:0

21

11.8%

-

6

2:1

18

10.1%

-

7

0:2

13

7.3%

-

8

0:3

12

6.7%

-

9

2:2

11

6.2%

-

10

2:0

6

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

46

22.1%

-

2

Thua-Thua

42

20.2%

-

3

Hòa-Thua

35

16.8%

-

4

Thắng-Thắng

29

13.9%

-

5

Hòa-Thắng

28

13.5%

-

6

Thua-Hòa

11

5.3%

-

7

Thắng-Hòa

7

3.4%

-

8

Thắng-Thua

6

2.9%

-

9

Thua-Thắng

4

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

54

26.0%

-

2

1 bàn thắng

44

21.2%

-

3

2 bàn thắng

43

20.7%

-

4

0 bàn thắng

28

13.5%

-

5

4 bàn thắng

20

9.6%

-

6

5 bàn thắng

15

7.2%

-

7

6 bàn thắng

3

1.4%

-

8

7+

1

0.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

114

54.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

94

45.2%

-