EURO 2024

EURO 2024
Bảng xếp hạng EURO 2024 - BXH European Championship 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Albania

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Croatia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Ý

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Tây Ban Nha

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Đan Mạch

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Anh

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Serbia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Slovenia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Áo

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Pháp

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Hà Lan

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Ba Lan

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Đức

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Hungary

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Scotland

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Thụy Sĩ

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm E

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bỉ

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Romania

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Slovakia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Ukraine

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm F

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Séc

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Georgia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Bồ Đào Nha

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Thổ Nhĩ Kỳ

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0