EST Cup

EST Cup
EST Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

47

37

58

39

51

64

Tỷ lệ ghi bàn

14.9%

11.7%

18.4%

12.3%

16.1%

20.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:3

5

16.7%

-

2

4:0

4

13.3%

-

3

0:0

3

10.0%

-

4

1:0

3

10.0%

-

5

2:0

3

10.0%

-

6

1:1

3

10.0%

-

7

3:1

3

10.0%

-

8

2:1

2

6.7%

-

9

3:0

2

6.7%

-

10

0:4

2

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

27

45.8%

-

2

Thua-Thua

15

25.4%

-

3

Hòa-Hòa

5

8.5%

-

4

Hòa-Thắng

4

6.8%

-

5

Thua-Thắng

3

5.1%

-

6

Thua-Hòa

2

3.4%

-

7

Hòa-Thua

2

3.4%

-

8

Thắng-Thua

1

1.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

10

16.9%

-

2

3 bàn thắng

9

15.3%

-

3

6 bàn thắng

8

13.6%

-

4

2 bàn thắng

6

10.2%

-

5

5 bàn thắng

5

8.5%

-

6

10 bàn thắng

4

6.8%

-

7

0 bàn thắng

3

5.1%

-

8

7+

14

23.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

22

37.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

37

62.7%

-