ESP Federacion Cup

ESP Federacion Cup
Lịch thi đấu ESP Federacion Cup 2023, - Kết quả bóng đá Spanish Federacion Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

9

8

11

13

6

44

Tỷ lệ ghi bàn

9.3%

8.2%

11.3%

13.4%

6.2%

45.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

6

18.8%

-

2

2:0

6

18.8%

-

3

1:1

3

9.4%

-

4

3:0

3

9.4%

-

5

1:2

3

9.4%

-

6

2:2

3

9.4%

-

7

4:1

3

9.4%

-

8

2:1

2

6.3%

-

9

0:3

2

6.3%

-

10

1:0

1

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

10

26.3%

-

2

Hòa-Hòa

8

21.1%

-

3

Hòa-Thắng

7

18.4%

-

4

Thua-Thua

6

15.8%

-

5

Hòa-Thua

3

7.9%

-

6

Thắng-Hòa

2

5.3%

-

7

Thua-Hòa

2

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

10

26.3%

-

2

3 bàn thắng

10

26.3%

-

3

0 bàn thắng

6

15.8%

-

4

4 bàn thắng

5

13.2%

-

5

5 bàn thắng

5

13.2%

-

6

1 bàn thắng

2

5.3%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

17

44.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

21

55.3%

-