ESA Cup

ESA Cup
Lịch thi đấu ESA Cup undefined, - Kết quả bóng đá El Salvador Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

5

17.2%

-

2

1:2

5

17.2%

-

3

0:1

4

13.8%

-

4

1:0

3

10.3%

-

5

1:1

3

10.3%

-

6

2:0

2

6.9%

-

7

2:1

2

6.9%

-

8

0:3

2

6.9%

-

9

2:2

2

6.9%

-

10

0:2

1

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

9

23.7%

-

2

Thua-Thua

8

21.1%

-

3

Hòa-Hòa

7

18.4%

-

4

Hòa-Thua

7

18.4%

-

5

Thắng-Hòa

3

7.9%

-

6

Hòa-Thắng

2

5.3%

-

7

Thua-Thắng

2

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

10

26.3%

-

2

1 bàn thắng

7

18.4%

-

3

2 bàn thắng

6

15.8%

-

4

0 bàn thắng

5

13.2%

-

5

4 bàn thắng

4

10.5%

-

6

6 bàn thắng

3

7.9%

-

7

5 bàn thắng

2

5.3%

-

8

7+

1

2.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

19

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

19

50.0%

-