ENG Southern(R)

ENG Southern(R)
Lịch thi đấu ENG Southern(R) undefined, - Kết quả bóng đá England Southern Reserves

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

5

16.7%

-

2

2:0

4

13.3%

-

3

1:1

4

13.3%

-

4

2:1

4

13.3%

-

5

0:1

3

10.0%

-

6

3:1

3

10.0%

-

7

3:0

2

6.7%

-

8

0:3

2

6.7%

-

9

4:0

2

6.7%

-

10

0:0

1

3.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

12

32.4%

-

2

Hòa-Thắng

10

27.0%

-

3

Thua-Thua

8

21.6%

-

4

Hòa-Hòa

4

10.8%

-

5

Thua-Hòa

2

5.4%

-

6

Hòa-Thua

1

2.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

24.3%

-

2

3 bàn thắng

9

24.3%

-

3

1 bàn thắng

8

21.6%

-

4

4 bàn thắng

7

18.9%

-

5

5 bàn thắng

2

5.4%

-

6

0 bàn thắng

1

2.7%

-

7

6 bàn thắng

1

2.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

19

51.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

18

48.6%

-