DEN DBU Pokalen

DEN DBU Pokalen
Lịch thi đấu DEN DBU Pokalen 2023-2024, - Kết quả bóng đá Denmark DBU Pokalen
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

57

60

84

63

75

110

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

12.6%

17.7%

13.3%

15.8%

23.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

10

16.1%

-

2

0:2

9

14.5%

-

3

0:1

8

12.9%

-

4

2:2

8

12.9%

-

5

1:0

5

8.1%

-

6

1:1

5

8.1%

-

7

1:8

5

8.1%

-

8

0:4

4

6.5%

-

9

1:3

4

6.5%

-

10

2:3

4

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

47

43.1%

-

2

Hòa-Thua

23

21.1%

-

3

Thắng-Thắng

12

11.0%

-

4

Hòa-Hòa

8

7.3%

-

5

Hòa-Thắng

7

6.4%

-

6

Thắng-Hòa

5

4.6%

-

7

Thua-Hòa

4

3.7%

-

8

Thua-Thắng

2

1.8%

-

9

Thắng-Thua

1

0.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

20

18.3%

-

2

2 bàn thắng

17

15.6%

-

3

3 bàn thắng

16

14.7%

-

4

1 bàn thắng

13

11.9%

-

5

5 bàn thắng

11

10.1%

-

6

6 bàn thắng

9

8.3%

-

7

7 bàn thắng

8

7.3%

-

8

7+

15

13.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

55

50.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

54

49.5%

-